top of page

Tayyareci Vecihi Hürkuş;
Uçak makinisti, savaş pilotu, İstiklal Savaşı’nda TBMM tarafından üç takdirnameyle İstikl’al Madalyalı kahraman, İlk Türk askeri ve sivil uçak tasarımcısı, üreticisi, Türkiye’nin baştayyarecisi, Hava ve Deniz Tayyare Mektebi öğretmeni, ilk sivil tayyare mektebi, sivil tayyare fabrikası kurucusu, Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Kuşu, Kanatlılar Birliği’ne cansuyu veren, Tayyare makine mühendisi, ilk sivil havayolu şirketimiz HÜRKUŞ’un kurucusu, 102 farklı uçakla 30.000 saati aşmış tayyareci olarak; ulusal havacılıktaki mümtaz yerinden bizi izlemektedir.

 

Bu nedenle;

Eserlerini, ideallerini tanıtmak, havacılığa ilgiyi, sevgiyi etkinleştirilmek, kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi belge dokümanları araştırmak, arşiv oluşturmak, sergilemek, toplumla paylaşmak, yaşatmak amacıyla Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği kurulmuştur. Koşulları oluşunca vakıf bünyesinde müze kurmak ve yaşatmak hedeflenmiştir.

TAYYARECİ VECİHİ HÜRKUŞ MÜZESİ DERNEĞİ

bottom of page