top of page

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK PARKI

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı

Bilim iletişimini kendine misyon edinmiş, odak noktasına geleceğimizin güvencesi çocukları koymuş olan Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı (AÜHP), basit ev aletleri ile havacılık temalı deney etkinlikleri düzenlemeyi, STE(A)M1 yaklaşımını benimseyen eğitsel atölye çalışmalarını hazırlayıp ilk ve ortaokul öğrencilerine sunmayı hedeflemektedir.

 

Bu misyon kapsamında; havaaraçlarının nasıl uçtuğunu, motor ve pervane gibi sistemlerin nasıl çalıştığını; çocukların yaparak, yaşayarak, deneyerek, şaşırarak, meraklanarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır. Çocukların düşünme, problem çözme ve tasarım yapma becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcılıklarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. AÜHP, geleceğin bilim insanı ve havacıları olacak çocuklarımıza ilham vermeyi amaçlamaktadır.

 

Havacılık Parkında etkili bir bilim iletişimi gerçekleştirebilmek amacıyla farklı araçlar kullanılmaktadır. Basit ev aletleri ile havacılığa ilişkin deney atölyeleri, ziyaretçilerin kendi başlarına etkileşecekleri deney düzenekleri, model ve uzaktan kumandalı uçak kursları ve dijital müzecilik kapsamındaki çoklu ortam uygulamaları bunlardan bazılarıdır.

 

Havacılık Parkının Tarihçesi

 

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, Eskişehir Valiliğinin girişimiyle ve önderliğinde 16 Aralık 1997 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1.nci HİBM Komutanlığı, Anadolu Üniversitesi, Alp Havacılık, Eti gibi bazı sivil-kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle İl Çevre Koruma Vakfı tarafından Havacılık Parkı ve Tayyare Müzesi olarak açılmış ve işletilmeye başlanmıştır. Daha sonra 28 Mayıs 1999 tarihinde kapalı sergi salonu hizmete girmiştir.


Vakfın 31 Aralık 2005 tarihinde kapatılması sonucu müzenin işletilmesi 1 Şubat 2006 tarihi itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına devredilmiştir. 2007 yılında Hava Müze Komutanlığı kadrosu oluşturularak, personel ataması yapılmıştır. İstanbul ve Ankara’daki Hava Müzeleri gibi birinci sınıf müze statüsünde olmayan Eskişehir Hava Müze K.’ lığı aslında Havacılık Parkı olarak hizmet vermiştir. Kurulduğu yıldan Anadolu Üniversitesi’ne devrine kadar tabelasında müze ibaresi bulunmasına rağmen hiçbir zaman resmi müze statüsü kazanmamıştır.


İl Çevre Koruma Vakfı tarafından işletilirken kafeterya olarak kullanılan bina Hava Kuvvetleri Komutanlığına devrolduğu dönemde tadilat yapılarak idari bina olarak kullanılmaya başlanmıştır.


Havacılık Parkı 22 Eylül 2011 tarihinde, 1’nci Hava Kuvveti Komutanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan bir protokolle Anadolu Üniversitesi’ne devredilmiştir. Üniversite öncelikle çevre düzenlemesini, elektrik, su ve doğalgaz gibi alt yapı sistemlerini yenilemiş, koleksiyona yeni bir uçak dahil edilmesini sağlamıştır.

2015 yılı başında Havacılık Parkının misyonu, misyon kapsamındaki odak noktası ve hedef kitlesi yeniden belirlenmiş, çalışma yönergesi hazırlanarak Senato onayına sunulmuş ve buna göre Yönetim ve Danışma Kurulları oluşturulmuştur.

 

Havacılık Parkında Havacılık Temalı Bilim İletişimi Gerçekleştirilecek

 

Havacılığın ülkeler ve insanlık için son derece önemli ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve siyasi faydaları bulunmaktadır. Havacılık faaliyetlerinin merkezinde olan hava taşımacılığı buna güzel bir örnektir. Sürekli gelişen taşımacılık, insanların hayatında yüzyıllardır ekonomik ve sosyokültürel gelişim için yaşamsal bir faktör olmuştur. Uygun taşımacılık olanaklarının varlığı ya da yokluğu nedeniyle; uluslar, bölgeler, şehirler, endüstriler, kurumlar, işletmeler gelişmiş ya da geri kalmıştır. Günümüzde taşımacılık, insanların medeni yaşam gereksinimini karşılayan temel araçlardan birisi durumundadır. Genel olarak taşımacılığın değeri buyken; onlarca tonluk yolcu, yük ve postanın yüzlerce kilometre/saatlik hızlarda, binlerce metre yüksekten, binlerce kilometre uzağa, emniyetli ve güvenli bir şekilde taşınmasını olurlu kılan hava taşımacılığının önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ülkemizin yarınında rol alacak çocuk ve gençlerin, havacılığın etkinliğini artıracak her türlü faaliyeti; ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime önemli katkı sağlayacaktır. Son 100 yıldaki pek çok bilimsel gelişmenin, havacılık faaliyetlerindeki etkinlik ve verimlilik arayışından kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bilimsel gelişmelerde, askeri havacılık faaliyetlerinin de rolü oldukça büyüktür. Havacılık Parkının misyonu, bu tespitler dikkate alınarak, Anadolu Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna paralel bir şekilde ve bunları destekleyecek doğrultuda belirlenmiştir. Buna göre misyon aşağıdaki gibidir:

Kent, bölge ve ülke insanlarına havacılık sevgisini aşılamak, havacılıkla ilgili alanlarda bilgi birikimlerini artırmak ve havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak amacıyla;

  • Havacılığa ilişkin konularda eğitsel programlar geliştirip bilim iletişimi gerçekleştirmek,

  • Havacılığın gelişmesine katkı sağlayan, tarihi değeri olan ve havacılık mirasına ait hava aracı, nesne ve bilgileri sergilemek,

  • Ülkemiz ve dünya havacılık mirasının öncülerini tanıtıp onurlandırmak.

bottom of page